Vážení zákazníci, v prípade, že s nami predaným tovarom nie ste spokojní a chcete ho v zákonnej lehote 14 dní vrátiť, vypíšte prosím nasledovný formulár a zašlite ho na adresu firmy, prípadne mailom na adresu info@vipcloset.sk

Odstúpenie od zmluvy č.:

Zákazník:

Meno a priezvisko : …………………………………………………………………

Adresa : ……………………………………………………………………………….

Telefón/mail: …………………………………………………………………………..

týmto odstupujem v súlade s  § 8 zákona č. 102/2014 Z.z.  od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Jana Čemanová, Malohontská 1567/53, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 433 480 76, IČ DPH: SK1048516975, DIČ 10 48 516 975, Číslo živnostenského registra: 650-11469 Zápis: Okresný úrad Rimavská Sobota, tel.č.: +421 910 506 824, mail: info@vipcloset.sk prevádzkovateľom internetového obchodu www.vipcloset.sk (predávajúci).  Zákazník odstupuje od zmluvy o zakúpení tovaru z internetového obchodu vipcloset.sk v lehote 14 dní 

Dátum objednania: ………………………………………………………………………. 

Vracaný tovar: ……………………………………………………………….

číslo účtu na vrátenie peňazí: …………………………………………………………………………………..

 

UPOZORNENIE!!

Tovar na vrátenie zasielajte na adresu (NIE NA DOBIERKU !!)

Mgr. Jana Čemanová

Hlavné námestie 3311

97901 Rimavská Sobota

 

V ………………………, dňa ………………., podpis zákazníka: …………………….

 

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho.. Predávajúci neakceptuje odstúpenie kupujúceho od zmluvy formou faxu, alebo telefonicky.
  2. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu  pred tým, než si prevezme tovar od kupujúceho späť. 
  3. Predávajúci nebude akceptovať vrátenie tovaru, ktorý mu bol zaslaný na dobierku. Odporúčame vrátiť tovar nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Vrátený tovar musí byť zaslaný s dokladmi, ktoré k nemu patria. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.